بر طرف کردن بوی بد دهان

 
۱ – بعد از هر وعده غذایی برای باقی نماندن غذا در دهان و لاب هلای دندا نهایتان مسواک بزنید و دها نتان را خوب بشویید.
 
۲ – وقتی دندا نهایتان را مسواک م یزنید، زبا نتان را هم مسواک بزنید تا لایه سطحی روی زبان برداشته شود. زبانب ا هزاران پرز ریز پوشیده شده که میتواند محل تجمع باکتر یها باشد.
 
۳ – به طور منظم برای بررسی وضعیت دهان ودندان به دندانپزشک مراجعه کنید تا اگر دندان خراب و پوسید های دارید که سبب بوی بد دها نتان میشود، ترمیم شود.
 
۴ – برای افزایش ترشح بزاق دهان همیشه ازآدامسهای بدون شکر استفاده کنید.
 
۵ – اگر دهانتان زیاد خشک می شود، مایعات فراوان بنوشید. آب را چندبار دردهانتان بچرخانید تا کاملا غذاهای اضافی از لاب هلای دندا نهایتان خارج شود.
 
۶ – از مصرف دها نشوی ههایی که حاوی الکل ونعناع هستند خودداری کنید؛ چون آنها به جای کمک به خو شبویی دها نتان باعث بدتر شدن بوی دهان می شوند.
 
۷ – استفاده از سبزیجات و میوه ها، مخصوصا کرفس خام و هویج می تواند مانع ا ز شک لگیری پلاک در دهان شود.
 
۸ – اگر می خواهید در یک جلسه مهم یا مهمانی شرکت کنید از خوردن غذاهای حاوی سیر و پیاز خودداری کنید.
 
۹ – از نوشیدن قهوه که سبب خشکی دهان می شود، خودداری کنید.
 
۱۰ – سیگار را ترک کنید که تار و نیکوتین موجود در آن، روی سطح دندان و زبان می ماند و سبب کاهش بزاق دهان و بوی بد دهان می شود.
 
۱۱ – از سبزیجات برگ سبز مانند جعفری غفلت نکنید.
 
۱۲ – می توانید چند عدد قرص نعناع روی زبان یا مسواکتان بگذارید و دهانتان را با آن تمیز کنید تا تنفس شما خو شبو شود.
 
۱۳ – اگر ترکیبی از پراکسیدهیدروژن ۵۰ درصد و ۵ درصد آب را در دها نتان بچرخانید،می توانید بسیاری از باکتریهایی را که سببب وی بد دهانتان می شود، از بین ببرید.
/ 1 نظر / 22 بازدید